Examensarbete – elmotorstyrd direktverkande positionerare

5 november 2019

Om Olsbergs

Olsbergs utvecklar, designar och tillverkar elektro-hydrauliska styrsystem för mobila maskinapplikationer och är världsledande på styrsystem till lastbilskranar och skogskranar. Styrsystemen kännetecknas av goda regler- och samkörningsegenskaper som är mycket uppskattade av kranförare och mer än 20 000 system finns installerade runt om i världen. Bakom styrsystemens höga prestanda ligger mer än 40 års oavbrutet utvecklingsarbete och ett 30-tal patenterade innovationer. Tillverkningen av samtliga produkter sker i egna fabriker i Eksjö och Vallentuna för fullständig kontroll av hela produktionskedjan från minsta detalj till färdiga system.

Problembeskrivning

I en hydraulventil så är det av största vikt att kunna kontrollera ventilsliden för att uppnå önskat beteende hos den funktion som ventilen avser att styra. För att styra denna slid så finns det olika tekniker, i dagsläget så jobbar Olsbergs med två av dessa. Den enklare varianten är manuell spakstyrning där sliden direktpåverkas med hjälp av en spak för att kontrollera olika funktioner. Den avancerade varianten är elektrohydraulisk styrning som består av en proportionalmagnet kombinerat med ett hydraulservo för att få extremt exakt slidpositionering.

Något som saknas är en enklare elektronisk styrning av ventilen. Denna lösning skulle kunna användas i enklare applikationer men fortfarande ge en fullgod kontroll via fjärrstyrning. För denna applikation ställs inte lika höga krav på exakt positionering som för den nuvarande avancerade lösningen samtidigt så måste det vara tillräckligt bra för att uppnå fullgod styrning.

Olsbergs ser ett behov för denna typ av positionerare och har en idé om att denna styrs av en elmotor i kombination med något typ av mekaniskt servo. Målbilden vid ett lyckat koncept är att det skulle kunna leda till följande:

  • Enklare applikationer kan få elektrisk fjärrstyrning av funktioner.
  • Dagens manuellt styrda ventiler kan bli enklare att omvandla till elektriskt fjärrstyrda ventiler.
  • Ny möjlighet för återkoppling och reglering på slidlägesposition.
  • En hög säkerhet genom att kunna avgöra slidpositionen.

Uppgift

De delar som skulle inkluderas i ett exjobb kan vara men är inte begränsat eller låst till följande punkter

  • En konceptutredning för olika alternativ till en elmotorstyrd direktverkande slidlägespositionerare.
  • Implementationslösningar för de olika koncepten på en befintlig ventil.
  • Utvärdera möjligheten till att avgöra slidposition med hjälp av elmotor alternativt någon annan givare.
  • Stora möjligheter till fysiska tester i labb och prototypverkstad för att verifiera lösningen. Detta inkluderar prototyptillverkning, implementering, testning och mätning.
  • Förslag till en reglerteknisk lösning.

Exjobbet kan utföras av 1–2 studenter och vi ser gärna att arbetet utförs i Eksjö men är öppna för alternativ som skulle passa studenten.

Förkunskaper

Lämplig studiebakgrund är maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande med inriktning mot mekatronik, hydraulik, reglerteknik eller närliggande områden.

Handledare

Om du är intresserad eller har några funderingar, kontakta:

Erik Sten
erik.sten@olsbergs.se

Kontakta oss