Display D3

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Grafiskt användargränssnitt mellan operatör och styrsystem

Display D3 ingår i Olsbergs styrsystem för skogs- och timmerkranar.

Displayen ger vid normaldrift, information om valt driftläge, om systemet är aktivt eller ej.
Vid avvikelse eller fel i systemet indikeras felkoder på displayen.

Display D3

Display D3 ingår i Olsbergs styrsystem för skogs- och timmerkranar.
Displayen ger vid normaldrift, information om valt driftläge, om systemet är aktivt eller ej. Vid avvikelse eller fel i systemet indikeras felkoder på displayen.

Säkerhetskontroll vid uppstart

Systemet känner av om spak inte är i neutralläge vid uppstart. Detta visas på displayen genom  att symbolen för utstyrda funktioner blinkar samtidigt som en varningstriangel visas. På motsvarande sätt indikeras även om en knapp är nedtryckt/kortsluten vid uppstart.

Inställning av förarprofiler

Vid konfigurering av förarprofiler samt val av förare fungerar displayen som visningsfönster för gjorda val. Upp till fem olika förarprofiler kan konfigureras i systemet.

Statusinformation

Om systemet skulle tappa kontakten med en spak visas även detta i displayen med text – Right lever missing

Detta är ett generellt meddelande och gäller CAN kommunikationsproblem i systemet alltså inte bara höger spak.

Om föraren skulle ha glömt att slå av start/stoppknappen i kranhytten vid senaste körningen står det RESTART i displayen. Detta är en viktig säkerhetsfunktion för att inte kranen av misstag aktiveras. För att komma igång igen måste system stängas av och aktiveras på nytt med start/stoppknappen i kranhytten.

Om spänningsmatningen är för låg i system lyser displayen svagare och om spänningen understigen 16V slocknar den.

Strömförsörjning: 24V från powerbox via chassie i manöverspak

Bakgrundsbelyst LED skärm för distinkt informationsvisning även vid solljus

Kontakta oss