Företagshistoria

Från gjutning av kanoner och vedspisar till elektro-hydrauliska styrsystem

Gjutartraditionen inom Olsbergs går tillbaka ända till det 30-åriga kriget på 1600-talet och valonernas ankomst till Sverige och har sedan dess förts vidare inom släkten Henriksson. Året 1906 köpte gjutaren Emil Henriksson ett stycke mark, som avstyckades från knekttorpet Olsbergs i brukssamhället Bruzaholm i Eksjö kommun, där han byggde ett gjuteri som fick namnet Olsbergs Gjuteri.

Olsbergs Gjuteri var ett traditionellt gjuteri på den tiden och tillverkade diverse gjutgods såsom vedspisar, kokgrytor och vattenhoar för den kringliggande bygdens behov.

 

Ny epok i Olsbergs historia startade år 1960 – från traditionellt gjuteri till precisionsgjuteri

År 1960 övertog sonsonen Göran Henriksson Olsbergs Gjuteri och då fanns det mer än 200 gjuterier i Sverige med liknande produkter och han insåg tidigt behovet av specialisering och utveckling av verksamheten för att företaget skulle överleva. Införandet av den så kallade ”skalformningsmetoden” skapade förutsättningar för produktion av gjutgods med komplicerad design, så som ventilämnen till hydraulventiler, och öppnade upp nya affärsmöjligheter.

När 70-talet inträdde var det lilla småländska gjuteriets specialitet vida känt utanför landets gränser och huvudparten av produktionen av kundspecifika ventilämnen exporterades till Europa men främst till USA.

 

Olsbergs hydraulics AB startas 1976 i Eksjö

Vid sina kontakter med tillverkare av hydraulik förstod Göran Henriksson, med stora passion för kvalitet och problemlösning i kombination med en enorm drivkraft, nytänkande och vision att här fanns utvecklingspotential. De nya idéerna sattes på pränt och i gjuteriets befintliga lokal i Bruzaholm tillverkades den första prototypen av Olsbergs egna ventil.

År 1976 bildade dotterbolaget Olsbergs Hydraulics AB med säte i Eksjö där företaget samma år uppförde en ny fastighet för utveckling och produktion av hydraulventiler för främst mobila maskinapplikationer.

 

Första fjärrstyrda elektro-hydrauliska styrsystemet

Vidareutvecklingen pågick i Eksjö under hela fyra år och den nya ventilen visade sig uppfylla förväntningarna mer än väl.
Olsbergs ventil var lastkännande och dessutom utrustad med elektriska ställdon och var därmed möjlig att fjärrstyra från separat förarplats.

Eftersom styrspakar inte var tillgängliga på marknaden blev det nödvändigt att konstruera egna sådana och därmed blev företaget också tillverkare av elektronik.

Året 1980 fick Olsbergs förtroendet att leverera ett  första komplett elektrohydrauliskt system till en tillverkare av skogsmaskiner.
Produktutvecklingen av elektroniken har i stort förskjutits till system där föraren styr den lastbilsmonterade kranen från distans med hjälp av manöverdon.

 

Olsbergs introducerar egenutvecklad radio och radiostyrning

Först skedde dataöverföringen via kabel men sedan år 1992, då Olsbergs introducerade sin egenutvecklade radiostyrning med egen radio, har föraren full rörelsefrihet under krankörningen.

Antalet fjärrstyrda system ökade från år till år och systemen blev mer komplexa med allt mer elektronik.
År 1996 grundades därför Olsbergs Electronics AB och verksamheten etablerades av praktiska skäl i Vallentuna norr om Stockholm för att få större tillgång på elektronik och mjukvarukompetens. Utveckling och tillverkning av elektronik flyttades därmed successivt över från Olsbergs Hydraulics i Eksjö till Vallentuna.

 

År 2006 Olsbergs Electronics AB flyttar in i egna nya lokaler

Med ökade volymer växte företaget ur befintliga lokaler och beslut togs att bygga en ny modern fabrik för elektroniktillverkning.

 

Olsbergs inviger nytt gjuteri i Eksjö

Oktober 2012 invigdes Olsbergs nya och toppmoderna gjuteri där den nya generationens Olsbergs ventiler Q-serien gjuts.
Gjuteri ligger i direkt anslutning till Olsbergs Hydraulics för effektiv logistik.

 

Göran Henriksson avled den 21 december 2012 i en ålder av 75 år efter ett framgångsrikt liv som företagare, innovatör och visionär.

Företagsgruppen Olsbergs har mellan år 2012 och 2022 drivits vidare av Göran Henrikssons döttrar med familjer som aktivt arbetat tillsammans med honom under de senaste tjugo åren.  Annika Henriksson som styrelseordförande och Christina Henriksson VD för Olsbergs Hydraulics AB.

Hiab förvärvar Olsbergs Hydraulics AB och Olsbergs Electronics AB

Hiab AB, Olsbergs största kund,  har förvärvat 100% av aktierna i Olsbergs Hydraulics AB och Olsbergs Electronics AB den 1 januari 2023.

Verksamheten fortsätter i samma anda som tidigare. Utveckling och innovation kommer att kvarstår som ledord för Olsbergs.

Kontakta oss