Fördelningsbox F

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Enkel växling mellan styrlägen

Fördelningsbox 1216F eller väljarboxen som många kallar den används i styrsystem och kan manövreras på två sätt antingen med styrspakar alternativt med manöverdon. På fördelningsboxen sitter ett vred för att välja mellan de olika lägena.

Fördelningsbox 1216F

Fördelningsbox 1216F eller väljarboxen som många kallar den används i styrsystem som kan manövreras på två sätt antingen med styrspakar alternativt med manöverdon. På fördelningsboxen sitter ett vred för att välja mellan de olika lägena.

System

Fördelningsbox 1216F är ansluten till power boxen och till styrspakar respektive radio decoder/manöverdon i systemet.

Strömförsörjning: 24V från strömförsörjningsbox
Anslutningar: CAN kablage

Kontakta oss