Försörjningsenhet VFU, RF

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Smart ventillösning för runtomsvängande funktioner

Försörjningsenheten fungerar som en distributionscentral för försörjning av trycksatt hydraulolja till övriga ventiler i styrsystemet.

Försörjningsenhet VFU, RF

Försörjningsenheten består av en inloppsgavel VFU samt en utloppsgavel RF och används i elektriskt styrda hydraulsystem. Försörjningsenheten fungerar som en distributionscentral för försörjning av trycksatt hydraulolja till övriga ventiler i styrsystemet.

Enkel installation

Detta är särskilt värdefullt i fall då ventilerna ligger så fysiskt utspridda att lednings-dragning mellan enheterna inte är lämplig. Hydraulpump och tank kopplas då till försörjningsmodulen. Därifrån dras slangar vidare till huvudventilen som är placerad ovanför roteringspunkten samt till ventiler som hanterar t.ex. stödben.

Få ledningar genom roteringspunkten

Genom att använda försörjningsenheten minimeras antalet ledningar som måste passera genom den trånga sektorn i roteringspunkten. På så vis får man en enkel men mycket funktionell ledningsdragning

Max. pumptryck: 45,0 MPa (450 bar)
Max. flöde: 300 l/min

Filter information:
Filterpatron: 20 my absolute
Flödeshastighet: 10 l/min
Sprängtryck: min 100 bar

Anslutningar:

VFU-inlopp:
Tank: G 1”, G 1/2”
Pump: G 3/4”
Signal: G 3/8”,
Konstant flöde: G 1/2”

RF-utlopp:
Tank: G 3/4”, G 1/4″
Pump: G 3/4”
Signal: G 1/4”,
Reducering: G 3/8”

Kontakta oss