Försörjningsenhet VFU, S

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Smart ventillösning för runtomsvängande funktioner

Försörjningsenheten fungerar som en distributionscentral för försörjning av trycksatt hydraulolja till övriga ventiler i styrsystemet.

Försörjningsenhet VFU, S

Försörjningsenheten består av en inloppsgavel VFU samt en utloppsgavel S. Försörjningsenheten fungerar som en distributionscentral för försörjning av trycksatt hydraulolja till övriga ventiler i styrsystemet.

Enkel installation

Detta är särskilt värdefullt i fall då ventilerna ligger så fysiskt utspridda att ledningsdragning mellan enheterna inte är lämplig. Hydraulpump och tank kopplas då till försörjningsmodulen. Därifrån dras slangar vidare till huvudventilen som är placerad ovanför roteringspunkten samt till ventiler som hanterar t.ex. stödben. Utloppsgavel S används t.ex. när stödbensventilen är manuellt styrd.

Få ledningar genom roteringspunkten

Genom att använda försörjningsenheten minimeras antalet ledningar som måste passera genom den trånga sektorn i roteringspunkten. På så vis får man en enkel men mycket funktionell ledningsdragning.

Max. pumptryck: 45,0 MPa (450 bar)
Max. flöde: 300 l/min

Anslutningar:

VFU-inlopp:
Tank: G 1”, G 1/2”
Pump: G 3/4”
Signal: G 3/8”
Konstant flöde: G 1/2”

S-utlopp:
Tank: G 3/4”, G 3/8″
Pump: G 3/4”, G 3/8”
Signal: G 3/8”
Reducerat: G 3/8”, G 1/8″

Kontakta oss