Lastkännande ventil Pv90

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Föregångaren till lastkännande ventil Q300

Ventil Pv90 är en lastkännande och tryckkompenserad proportionalventil med ett brett användningsområde. Den första versionen av ventil Pv90 lanserades redan på 1980-talet.

Ventilen är moduluppbyggd och består av en inloppssektion, ventilhus samt utloppssektion. Modulerna är anpassade för olika typer av hydraulsystem, fast eller variabel pump för flexibel installation.

Ventil Pv90 används inte i nya projekt utan endast i befintliga system.

Lastkännande ventil Pv90

Ventil Pv90 är en lastkännande och tryckkompenserad proportionalventil med ett brett användningsområde. Ventilhus i monoblock design i kombination med Olsbergs patenterade mekaniska återföring av sliderna gör att ventilfunktionerna kan styras exakt proportionerligt utan påverkan av strömningskrafter.

Moduluppbyggt system

Ventil Pv90 är uppbyggd i tre våningar, botten, mellan och övervåning.
Bottenvåningen innefattar tryckkompensatorer och skyttelsystem för lastkännande funktion. Mellanvåningen rymmer ventilslider samt övervåning med chock- och återfyllningsventiler. För anslutning till olika typer av hydraulsystem och pumpar finns ett antal special-anpassade in- och utloppssektioner.

Fjärrstyrning

Positionerare P9 är designad för att fjärrstyra lastkännande ventil Pv91M. Ett patenterat mekanisk återföringssystem i positioneraren neutraliserar tryck och flödeskrafterna över ventilsliden vilket gör att sliden kan styras mycket exakt och på ett mjukt sätt.

Endast i befintliga system

Ventil Pv90 används inte i nya projekt utan endast i befintliga system.

Ventilfunktion: Lastkännande, tryckkompenserad proportionalventil
Ventiltyp: Slutet center “closed center”
Utförande: Monoblock, modulär, 2-,3-, 4- eller 6- “sektioner”
Flöde (från pump): max. 300 l/min
Flöde (cylinder pump): max. 150 l/min
Max. arbetstryck: 40,0 MPa (400 bar)
Servotryck (för elektriskt styrd ventil): 2,0 – 2,5 MPa (20-25 bar)
Styrning: Manuell eller elektriskt styrd med positionerare P9

Anslutningar:
Pump (P): G 3/4″
Tank (T): G 1″
Signal (S): G 3/8″
Servo (R): G 3/8″
Cylinderport A,B: G 3/4″

Kontakta oss