Lastkännande ventil Q300

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Utmärkta samkörningsegenskaper

Ventil Q300, är en lastkännande och tryckkompenserad proportionalventil i monoblockutförande med ett brett användningsområde framförallt inom mobil hydraulik. Ventilerna kan styras manuellt alternativt elektriskt i kombination med positionerare P8.

Snabb respons och med hög precision

Ventilens snabba respons i kombination med Olsbergs patenterade mekaniska återföring av ventilsliden gör att ventilfunktionen kan styras med hög precision utan inverkan av flödeskrafter.

Lastkännande ventil Q300 är uppföljaren till den klassiska Olsbergs ventilen PV90M.

Lastkännande ventil Q300

Ventil Q300, är en lastkännande och tryckkompenserad proportionalventil med ett brett användningsområde. Ventilhus i monoblock design i kombination med Olsbergs patenterade mekaniska återföring av sliderna gör att ventilfunktionerna kan styras exakt proportionerligt utan påverkan av strömningskrafter.

Regenerering – för lägre energiförbrukning

För flödeskrävande funktioner finns regenereringsfunktion för att skapa bättre körbarhet och minska energiförbrukning.

Moduluppbyggt system

Lastkännande ventil Q300 är uppbyggd i tre våningar, botten, mellan och övervåning. Bottenvåningen innefattar tryckkompensatorer och skyttelsystem för lastkännande funktion. Mellanvåningen rymmer ventilslider samt övervåning med chock- och återfyllningsventiler.

För anslutning till olika typer av hydraulsystem och pumpar finns ett antal special-anpassade in- och utloppssektioner.

Patenterad mekanisk slidlägesåterföring

I elektriskt utförande styrs  lastkännande ventil Q300 med elektrohydrauliska ställdon, s.k. positionerare. Via en magnetkraft och ett servo med mekanisk lägesåterföring, regleras ventilslidens läge direkt proportionellt mot tillförd strömstyrka på magneten. Detta resulterar i en direkt koppling mellan styrström och utflöde oberoende av lasttryck och strömningskrafter.

Ventilfunktion: Lastkännande, tryckkompenserad proportionalventil
Ventiltyp: Slutet center “closed center”
Utförande: Monoblock, modulär med 2-, 3-, 4- eller 6- “sektioner”.
Flöde (från pump): Max. 300 l/min
Flöde (cylinder pump): Max. 150 l/min
Max. arbetstryck: 45,0 MPa (450 bar)
Servo tryck (för elektriskt styrd ventil): 2,0-2,5 MPa (20-25 bar)
Styrning: Manuell eller elektriskt styrd med positionerare P8

Anslutningar:
Pump (P): G 3/4″
Tank (T): G 1″
Signal (S): G 3/8″
Servo (R): G 3/8″
Cylinderport A,B: G 3/4″

Kontakta oss