Manöverdon 4F MD

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Manöverdon 4F MD – Kabelkommunikation

Manöverdon 4F MD är ett litet och robust manöverdon för kabelstyrning.
Manöverdonet är utformat för säker och precis manövrering.

Enkelt användargränssnitt

En tydlig lysdiod indikerar vilken meny som är aktiverad.

Manöverdon 4F MD – Kabelkommunikation

Manöverdon 4F är ett litet och robust manöverdon för kabelstyrning.
Manöverdonet är utformat för säker och precis manövrering.

Spakarna är exakt proportionerliga och styrd funktion rör sig helt i relation till utstyrd spakkvinkel.

Enkelt användargränssnitt

Menyer – via olika menyer kan varje spak ha flera funktioner  En tydlig lysdiod indikerar vilken meny som är aktiverad.

Micro – genom att slå om en vippa kan upplösningen på samtliga spakar på manöverdonet ändras för manövrering med högre precision.

Manöverdon MD 4F är CE-märkt och uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG.

Används i militärapplikationer.

Kontakta oss