Manöverdon display 6F MD3

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Ergonomisk design och fingertoppskänsla

Med manöverdonet kan man hantera upp till 6 funktioner samtidigt. Manöverdonet kommunicerar via radio eller kabel.

Radion använder frekvensområdet ISM 863-870 MHz, ett licensfritt band inom Europa.

Användarvänligt operatörsgränssnitt

Displayerna ger föraren en god överblick samt all viktig information om systemstatus och tillgängliga funktioner – enkelt, säkert och användarvänligt.

Manöverdon display 6F MD3

Med manöverdonet kan man hantera upp till 6 funktioner samtidigt. Manöverdonet kommunicerar via radio eller kabel och är utformat för enkel och precis manövrering med stor rörelsefrihet för operatören.

Radion använder frekvensområdet ISM 863-870 MHz, ett licensfritt band inom Europa.

Ergonomisk design och fingertopps-känsla

Spakarna är exakt proportionerliga och beroende på utstyrd spakvinkel rör sig funktionen. Manöverdonet har fyra konfigurerbara knappar för extra funktioner.

Användarvänligt operatörsgränssnitt

Menyer – via 4 olika menyer kan varje spak ha flera funktioner.

Displayer – ger föraren kontinuerligt en god överblick samt all nödvändig information om systemets status och möjliga funktioner – enkelt, säkert och användarvänligt.

Micro – med en enkel knapptryckning kan upplösningen på samtliga spakar på manöverdonet ändras för manövrering med högre precision.

Frekvensintervall:

Europa: ISM 868 MHz

Sänder med AFA (Adaptive Frequency Agility) och LBT (Listen Before Talk)

Nordamerika: ISM 915 MHz

Sänder med FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

3 st transreflexiva LCD displayer

Batteritid: 8 timmar per laddning (utbytbart batteri)

Säkerhetsfilosofi

Styrsystemet MD3 uppfyller stringenta säkerhetskrav med avseende på tillförlitlighet och användarsäkerhet.
Produkterna är CE-märkta och godkända enligt maskindirektivet 2006/42/EG.
Radion uppfyller krav med nya radio direktivet 2014/53/EU, RED och harmoniserad Europa Standard ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

Nordamerika
Radio modulen i manöverdonet sänder i intervallet ISM 915 MHz och uppfyller krav enligt  Part 15 i FCC och IC regelverk i USA resp. Kanada samt Mexico.

Kontakta oss