Manöverdon display 8F MD3

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Ergonomisk design och fingertoppskänsla

Med manöverdon display 8F MD3 kan man hantera upp till 8 funktioner samtidigt. Manöverdonet kommunicerar via radio eller kabel.

Användarvänligt operatörsgränssnitt

Displayerna ger föraren en god överblick samt all viktig information om systemstatus och tillgängliga funktioner – enkelt, säkert och användarvänligt.

Manöverdon display 8F MD3

Med manöverdon display 8F MD3 kan man hantera upp till 8 funktioner samtidigt. Manöverdonet kommunicerar via radio eller kabel och är utformat för enkel och precis manövrering med stor rörelsefrihet för operatören.

Ergonomisk design och fingertoppskänsla

Spakarna är exakt proportionerliga och beroende på utstyrd spakvinkel rör sig funktionen. Manöverdonet har fyra konfigurerbara knappar för extra funktioner.

Användarvänligt operatörsgränssnitt

Menyer – via 4 olika menyer kan varje spak ha flera funktioner.

Displayer – ger föraren kontinuerligt en god överblick samt all nödvändig information om systemets status och möjliga funktioner – enkelt, säkert och användarvänligt.

Micro – med en enkel knapptryckning kan upplösningen på samtliga spakar på manöverdonet ändras för manövrering med högre precision.

Frekvensintervall:

Europa: ISM 868 MHz

Sänder med AFA (Adaptive Frequency Agility) och LBT (Listen Before Talk)

Nordamerika: ISM 915 MHz

Sänder med FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

3 st transreflexiva LCD displayer

Batteritid: 8 timmar per laddning (utbytbart batteri)

Säkerhetsfilosofi

Styrsystemet MD3 uppfyller stringenta säkerhetskrav med avseende på tillförlitlighet och användarsäkerhet.
Produkterna är CE-märkta och godkända enligt maskindirektivet 2006/42/EG.
Radion uppfyller krav med nya radio direktivet 2014/53/EU, RED och harmoniserad Europa Standard ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

Nordamerika
Radio modulen i manöverdonet sänder i intervallet ISM 915 MHz och uppfyller krav enligt  Part 15 i FCC och IC regelverk i USA resp. Kanada samt Mexico.

Kontakta oss