Manöverspakar D3

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Klassisk design med den senaste elektroniken och mjukvaran

Olsbergs manöverspakar D3, är operatörens verktyg för att manövrera maskinen med fingertoppskänsla, snabbt, säkert och precist.

Kullagerledade leder och pistolgrepp för bästa ergonomi

Manöverspak D3 har ett speciellt ergonomiskt pistolgrepp som kännetecknar spaken.
Kullager i spakleden ger manöverspak D3 en mjuk och precis körkänsla.

Ergonomiska spakar med fingertoppskänsla

D3-spakarna har en klassisk Olsbergs design och är proportionella i tre ledder, X, Y och Z. Spakarna är har kullagrade leder för mjuk och exakt manövrering och Z-ledden är utrustad med ett smidigt pistolgrepp “trigger” som är mycket användarvänligt.

Bra samkörningsegenskaper

I varje spak sitter en microprocessor som kontinuerligt läser av spakens läge och omvandlar informationen till spakmeddelanden som skickas ut på CAN-bussen och vidare till ventilstyrningen. Olsbergs spakar är utvecklade för att samverka med Olsbergs ventiler vilket gör att styrsystemet i sig har mycket goda samkörningsegenskaper.

Individuella förarprofiler för optimal körning

  • Individuella inställningar av styrsystemet för anpassning efter arbetssätt. Upp till fem olika förarprofiler kan ställas in i systemet.
  • Tryckknappar för val av MENU och MICRO körning. Dessa knappar påverkar hela systemet oavsett vilken av spakarna man trycker på.
  • Tryckknappar för inställning av förarprofil FUNCTION, CHANGE och SET. Dessa knappar gäller enbart för den spak som knappsatsen tillhör.

Mekanisk operatörsvinkel: ±25°

Används i Olsbergs MultiDrive 2 D3 system

Kontakta oss