Reläbox MD2

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Reläbox MD2

Reläbox MD2 kan ses som en fjärrstyrd strömbrytare för on/off funktioner. Normal sitter en reläbox monterad som botten på radio dekodern i MD2 system.

Reläbox

Reläboxen kan ses som en fjärrstyrd strömbrytare för on/off funktioner.
Normal sitter en reläbox monterad som botten på radio dekodern i MD2 system.

Flera reläboxar kan anslutas till system om så önskas.

Konfigurering

Varje reläbox har 8 utgångar och alla är individuellt konfigurerbara. Konfigurationen av utgångarna görs via ett specialprogram alternativt från en kundunik konfigurations-enhet.

Utgångarna – aktiva på olika sätt

Utgångarna kan konfigureras att vara aktiva på olika sätt; momentan, kvarhållande, växlande eller med minne, allt för att göra systemet så användarvänligt och flexibelt som möjligt.

Spänningsmatning: 16 – 32 V

Utgång 1 och 2: max. 2,5 A /utgång.

Utgång 3 – 8: max. 1 A /utgång.

Avsäkrad: 10 A

Kontakta oss