Strömförsörjningsbox PBF

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Kommunikationscentralen i styrsystem för skogen

Strömförsörjningsboxen PBF är kommunikationscentralen i Olsbergs MultiDrive 2 styrsystem för skogen.

Här startas systemet upp och dessutom har PBF den viktiga rollen att övervaka och hantera säkerheten i styrsystemet.

Strömförsörjningsbox PBF

Olsbergs Power Box, PBF är konstruerad för system där det finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten.

Via en knapptryckning på PBF aktiverar man fjärr- eller manuell styrning.

Anslutningar insida lock:

Från vänster till höger:
Kontakt: CAN/+24 V till DA ventilpaket 1
Kontakt: CAN/+24 V till DA ventilpaket 2
Kontakt: CAN/+24 V till styrspak och display
Dump 1: +24 V till dumpventil på ventilpaket 1
Dump 2: +24 V till dumpventil på ventilpaket 2
Kontakt: CAN/+24 V till valfri funktion
Kontakt: Externt Nödstopp

CAN-Buss hastighet: 50 kbit/s

Anslutningar insida botten:

Från vänster till höger:
Skruvplintar för distribution av 24 v till övriga funktioner

Strömförsörjning: 16 – 32 V från fordonet
Avsäkring: Individuell avsäkring för olika systemfunktioner

Kontakta oss