Nyhet! – Transceiver CD4

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Duplex kommunikation med spak- och knappdata

Transceiver CD4 översätter radiotrafiken med spak- och knappdata från manöverdonet till CAN-meddelanden och skickar dessa vidare via CAN-buss till styrsystemet. Transceiver CD4 tar på samma sätt emot information i form av CAN-meddelanden från styrsystemet och skickar dessa tillbaks till manöverdonet.

Transceiver CD4

I radio dekodern sitter en radioenhet monterad som kommunicerar med radioenheten i manöverdonet via duplex kommunikation.
Radio dekodern översätter radiotrafiken med spak- och knappdata från manöverdonet till CAN-meddelanden och skickar dessa vidare via CAN-buss till styrsystemet. Radio dekodern tar på samma sätt emot information i form av CAN-meddelanden från styrsystemet och skickar dessa tillbaks till manöverdonet.

Höga säkerhetskrav på korrekt översättning

Mycket höga säkerhetskrav ställs på att datat förblir oförvanskad. Därför har radio dekodern en extra mikroprocessor som övervakar att översättningen är korrekt.

Manöverdon och transceiver måste paras

Manöverdon och transceiver måste paras ihop för att en förbindelse ska kunna upprättas. En unik kod läses över och lagras i respektive enhet. Detta för att säkerställa att manöverdonet endast styr specifik enhet.

Frekvensintervall:

Europa: ISM 868 MHz

Sänder med AFA (Adaptive Frequency Agility) och LBT (Listen Before Talk)

Nordamerika: ISM 915 MHz

Sänder med AFA (Adaptive Frequency Agility)

IP-klass: IP67

Matningsspänning: 24 V nominellt (16 -32 V)

Temperaturintervall: -20 / +60 grader Celsius

Europa
Radio modulen som sitter i radio dekodern sänder i intervallet ISM 868 MHz och uppfyller krav enligt radiodirektivet (2014/53/EU, RED) och Europa standarden

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

Nordamerika
Radio modulen som sitter i radio dekodern sänder i intervallet ISM 915 MHz och uppfyller krav enligt  Part 15 i FCC och IC regelverk i USA resp. Kanada samt Mexico.

Kontakta oss