Utloppssektion RF

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Utloppsektioner för flexibel installation

Utloppssektionerna är moduluppbyggda och finns i tre utföranden, S, RF och P och samtliga passar till ventil Q200 och ventil Q300.

Inbyggt filter

Utloppssektion RF är den mest avancerade modulen och har inbyggd tryckreducerare och filterenhet. RF förser ventilens positionerare med filtrerad servoolja. Anslutningsportar finns för pump, tank, signal och servotryck. Det finns även portar som kan användas för mätning av tank resp. servotryck. I likhet med utloppssektion S har även RF kanaler som förbinder tank-kanalerna på ventilens A- och B-sidor.

Utloppssektion RF

Utloppssektion RF är den mest avancerade modulen och har inbyggd tryckreducerare och filterenhet.

RF förser ventilens positionerare med filtrerad servoolja. Anslutningsportar finns för pump, tank, signal och servotryck. Det finns även portar som kan användas för mätning av tank resp. servotryck. I likhet med utloppssektion S har även RF kanaler som förbinder tank-kanalerna på ventilens A- och B-sidor.

Integrerat filter måste sitta i

Ventilen fungerar inte om filterpatronen är borttagen.
Detta är en säkerhetsfunktion för att skydda hydraulsystemet från smuts.

OBS! När filtret börjar bli fullt så börjar hydraulfunktionerna att gå saktare. Det är ett tecken på att det är dags att byta filterpatron.

Filter information:
Filter patron: 20 my absolut
Flöde: 10 l/min
Kollapstryck: min 100 bar

Servotryck: 2,0-2,5MPa (20-25 bar)
Max. pumptryck: 45,0 MPa (450 bar)

Anslutningar:
Pump (P): G 3/4″
Tank (T): G 3/4″, G 1/4″
Signal (S): G 1/4″
Servo (R):G 3/8″

Kontakta oss