Digitalförstärkare DA14

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Kommandon till hydrauliken

DA-modulerna, digitalförstärkare finns i flera modeller DA2, DA13 och DA14 och de utgör gränssnittet mellan elektronik och hydraulik i Olsbergs system.

DA14 är en direkt länk mellan fjärrstyrning och hydraulventil, vilket ger en jämn, snabb och exakt rörelse.

Digitalförstärkare DA14

DA-modulerna omvandlar data till pulsbreddsmodulerad styrström. Styrströmmen påverkar positionerarnas elektromagneter som i sin tur reglerar ventilslidens läge direkt proportionellt mot styrspakarnas utstyrning.

Konfigurering

Varje DA14-modul reglerar fyra ventilfunktioner i en riktning. Alla DA14-moduler levereras konfigurerade från fabrik. Via ett konfigurationsprogram OCS, bestäms vilka funktioner som respektive modul ska styra samt i vilken meny de ska vara aktiva.

Statusinformation

Varje DA14-modulen har en lysdiodsom indikerar om modulen är strömsatt eller ej. Grön indikering visar att DA-modulen är på.

Dessutom har varje utgång/ventilfunktion en lysdiod som visar om utgången är aktiv. Gul indikering visar att utgången är aktiv.

DA-14 modulerna finns antingen med överföringshastighet 50kbit/s eller 125 kbit/s beroende på system.

Antal utgångar: 4
Matningsspänning: 24 V från Power Box
CAN-Buss hastighet: 50 alt. 125 kbit/s

Kontakta oss