Digital förstärkare DA2

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Kommandon till hydrauliken

DA-modulerna, digitalförstärkare finns i flera modeller DA2, DA13 och DA14 och de utgör gränssnittet mellan elektronik och hydraulik i Olsbergs system.

Endast med dubbelverkande positionerare, PD9

DA2 används endast i kombination med dubbelverkande positionerare, PD9 och reglerar en ventilfunktion i två riktningar per DA2-modul.

Digital förstärkare DA2

DA-modulerna omvandlar data till pulsbreddsmodulerad styrström.
Styrströmmen påverkar positioneringarnas elektromagneter som i sin tur reglerar ventilslidens läge direkt proportionellt mot styrspakarnas utstyrning.

Konfigurering

DA2 till skillnad från DA13 och DA14 konfigureras via två små byglar på modulens undersida. Ena bygeln indikerar vilken meny modulen skall vara aktiv i, samt vilken funktion den skall styra.

Statusinformation

Varje modul en lysdiod på mitten som visar om modulen är på samt två lysdioder, en vid varje utgång som indikerar gult om utgången är aktiv.

Antal utgångar: 2
Matningsspänning: 24 V från PDB eller PBF
CAN-Buss hastighet: 50 alt. 125 kbit/s

Kontakta oss