Lastkännande ventil Q200

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Monoblockventil i världsklass

Lastkännande ventil Q200 ingår i Q-serien, en ny generation Olsbergs ventiler med om möjligt ännu bättre styr- och regleregenskaper än föregångarna Pv91M och Pv91.
Ventil Q200, är en tryckkompenserad proportionalventil i monoblock med ett brett användningsområde.

Hög precision

Snabb responstid tillsammans med Olsbergs positionerare, med patenterad mekaniska återföring av sliderna, gör att ventilfunktionerna kan styras exakt proportionerligt utan påverkan av strömningskrafter.

Ventil Q200 är designad för höga tryck och höga flöden samt hög tillförlitlighet.

Lastkännande ventil Q200

Ventil Q200 är lastkännande och tryckkompenserad vilket ger utomordentligt goda regler- och samkörningsegenskaper. Ventilen kan enkelt kopplas samman med övriga ventiler i Olsbergs sortiment och är dimensionerad för ett matningsflöde på max 300 l/min och 150 l/min per sektion. Max. pumptryck: 45 MPa. (450 bar).

Ventilstorlekar

Q200 ventilen finns som 2-, 4-, 6-, 7- och 8-sektioners ventilhus, i manuellt eller elektriskt utförande. Till dessa finns ett antal in- och utloppssektioner som är anpassade för olika typer av pumpar och hydraulsystem.

Ventilslider

Q200 ventilens funktion och egenskaper bestäms av ventilsliderna och dess utformning. Olsbergs har utvecklat en mängd olika typer av slider med flödes- och reglerspår som går att kombinera på olika sätt för att uppnå bästa funktion.

Lastkänning

Skyttelsystemet för lastkänning läser i varje ögonblick av lasttrycksnivån i cylinderporten och styr trycknivån i pumpstammen. På så vis känner systemet av vilken funktion som behöver mest flöde.

Monoblock utförande

Ventil Q200, är en lastkännande och tryckkompenserad proportionalventil i monoblock utförande med ett brett användningsområde. Ventilen är byggd i två våningar.
Bottenvåning med tryckkompensator och skyttelsystem och en andra våning med ventil- slider.

Ventilen är uppbyggd av inloppsgavel, ventilhus och utloppsgavel vilket gör det möjligt att bygga flexibla systemkonfiguration baserat på antalet funktioner som skall styras, val av pump, variabel eller fast pump, och slutligen om man vill ha ett manuellt eller elektriskt styrt system.

Mekanisk återföring av ventilslid

Olsbergs patenterade ställdon, positionerare P8, med mekanisk återföring av ventilsliden gör att ventilsliden kan styras proportionellt med hög precision utan påverkan av strömningskrafter. Positionerare P8 har snabb respons och svarar momentant när en spak styrs ut.

 

 

Ventilfunktion: lastkännande, tryckkompenserad proportionalventil
Ventiltyp: slutet center “closed center”
Utförande: Monoblock, modulär med 2-, 3-, 4-, 6-, 7- eller 8- “sektioner”.
Flöde (från pump): max. 300 l/min
Flöde (cylinder pump): max. 150 l/min
Max. arbetstryck: 45,0 MPa (450 bar)
Servo tryck (för elektriskt styrd ventil): 2,0-2,5 MPa (20-25 bar)
Styrning: Manuell eller elektriskt styrd med positionerare P8

Anslutningar:
Pump (P): G 3/4″
Tank (T): G 3/4″
Signal (S): G 3/8″
Servo (R): G 3/8″
Cylinderport A,B: G 1/2″

Kontakta oss