Positionerare P8

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

Mekanisk lägesåterföring för precision

Positionerare P8 är liten men har en oerhört viktig funktion i Olsbergs styrsystem.

Positioneraren består av en proportionalmagnet och ett hydraulservo plus en unik, patenterad, mekanisk lägesåterföring. Detta system säkerställer slidens position i ventilen inom någon hundradels millimeter.

– Ingen påverkan av strömningskrafter
– Gränssnittet hydraulik – elektronik

Positionerare P8

Positionerare P8 är liten men har en oerhört viktig funktion i Olsbergs styrsystem.

Positioneraren består av en proportionalmagnet och ett hydraulservo plus en unik, patenterad, mekanisk lägesåterföring. Detta system säkerställer slidens position i ventilen inom någon hundradels millimeter.

Ingen påverkan av strömningskrafter

Slidens positionering påverkas inte av strömningskrafter utan slidens rörelse är exakt proportionell mot den pulsbreddsmodulerade ström som matas till positionerarens elektromagnet.

Gränssnittet hydraulik – elektronik

Positionerare P8 utgör gränssnittet mellan hydraulik och elektronik vid fjärrstyrning. Strömförstärkare, DA moduler, ansluts till positionerarna och översätter styrdata till pulsbreddsmodulerad ström.

Spänning: 24 V
Anslutning: MPM Form A, 2P
Styrström: 0-500 mA
Slidslag: ± 8 mm

Kontakta oss