Radio dekoder MD2 – utgått ur sortimentet

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Duplex kommunikation med spak- och knappdata

Radio dekodern översätter radiotrafiken med spak- och knappdata från manöverdonet till CAN-meddelanden och skickar dessa vidare via CAN-buss till styrsystemet.
Radio dekodern tar på samma sätt emot information i form av CAN-meddelanden från styrsystemet och skickar dessa tillbaks till manöverdonet.

 

Radio dekoder MD2

I radio dekodern sitter en radioenhet monterad som kommunicerar med radioenheten i manöverdonet via duplex kommunikation.
Radio dekodern översätter radiotrafiken med spak- och knappdata från manöverdonet till CAN-meddelanden och skickar dessa vidare via CAN-buss till styrsystemet. Radio dekodern tar på samma sätt emot information i form av CAN-meddelanden från styrsystemet och skickar dessa tillbaks till manöverdonet.

Höga säkerhetskrav på korrekt översättning

Mycket höga säkerhetskrav ställs på att datat förblir oförvanskad. Därför har radio dekodern en extra mikroprocessor som övervakar att översättningen är korrekt.

Manöverdon och radio dekoder måste paras

Manöverdon och radio dekoder måste paras ihop för att en förbindelse ska kunna upprättas. En unik kod läses över och lagras i respektive enhet. Detta för att säkerställa att manöverdonet endast styr specifik enhet.

Frekvensområde: 2.4 GHz

Matningsspänning: 24 V nominellt (16 -32 V)

IP-klass: IP65

Radio dekodern är CE-märkt och uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Kontakta oss