Strömförsörjningsbox PDB

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Kommunikationscentral i styrsystem för styckegodskranar

Strömförsörjningsboxen PDB är kommunikationscentralen i Olsbergs MultiDrive 2 styrsystem till styckegodskranar.

Här startas systemet upp och dessutom har PDB den viktiga rollen att övervaka och hantera säkerheten i styrsystemet.

Statusindikering via LED

Via en knapptryckning på PDB aktiveras fjärrstyrningen via radio dekodern som i sin tur står i radiokontakt med manöverdonet.

Strömförsörjningsbox PDB visar med en tydlig informationsdisplay med lysdioder vilka driftlägen som är aktiva.

Strömförsörjningsbox PDB

Strömförsörjningsboxen PDB är kommunikationscentralen i Olsbergs MultiDrive 2 styrsystem till styckegodskranar.

Här startas systemet upp och dessutom har PDB den viktiga rollen att övervaka och hantera säkerheten i styrsystemet.

Tydlig informationsdisplay

Via en knapptryckning på PDB aktiveras fjärrstyrningen via radio dekoder som i sin tur står i radiokontakt med manöverdonet.

Strömförsörjningsbox PDB visar med en tydlig informationsdisplay med lysdioder vilka driftlägen som är aktiva.

Anslutningar insida lock:

Från vänster till höger:
Kontakt: CAN/+24 V till DA ventilpaket 1
Kontakt: CAN/+24 V till DA ventilpaket 2
Kontakt: CAN/+24 V till radio dekoder
Dump 1: +24 V till dumpventil på ventilpaket 1
Dump 2: +24 V till dumpventil på ventilpaket 2
Kontakt: CAN/+24 V till valfri funktion
Kontakt: Externt Nödstopp

Anslutningar insida botten:

Från vänster till höger:
Skruvplintar för distribution av 24 v till övriga funktioner

Strömförsörjning: 16 – 32 V från fordonet
Avsäkring: Individuell avsäkring för olika systemfunktioner

Kontakta oss