Ventilstyrning DA26F

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Ett alternativ till DA moduler

DA26F omvandlar CAN meddelanden innehållande spakdata och säkerhetsfunktioner till pulsbreddsmodulerad ström, PWM.

Styrströmmen läggs ut på magneten på positioneraren som styr ventilsliden. Styrströmmen, O- 500 mA, är proportionell mot utstyrd spakvinkel på fjärrstyrningen.

Proportionalitet i varje läge ger mycket goda samkörningsegenskaper.

Ventilstyrning DA26F

DA26F har modulär design med lock och låda, som respektive kan styra upp till sex hydraulfunktioner i två riktningar. Enheten konfigureras baserat på antalet utgångar som behövs.

Statusindikering sker via två lysdioder per modul.

Kablage ut till ventilens positionerare

DA26F kan placeras på valfritt ställe på ekipaget eller i lokalen och därefter dras kablage ut till ventilen/ventilerna som skall styras.

DA26F sitter ofta i en tuff miljö och är designad enligt kapslingsklassning IP67 för robust skydd mot väta, damm och smuts.

Matningsspänning: 16 – 32 V
Max. strömförbrukning per utgång: 1,5 A
Avsäkrad: 10 A
CAN-Buss hastighet: 50 kbit/s

Kontakta oss