Ventilstyrning DA26 CANopen

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

För ultimat styrning av Olsbergsventiler

DA26 CANopen är den ultimata styrningen av Olsbergsventiler i system som innehåller delsystem från andra leverantörer.

Ventilstyrning DA26 CANopen omvandlar CAN meddelanden innehållande spakdata och säkerhetsfunktioner från fjärrstyrningen till pulsbreddsmodulerad ström, PWM och är en direkt länk mellan fjärrstyrning och ventil.

Proportionalitet i varje läge ger mycket goda samkörningsegenskaper.

Ventilstyrning DA26 CANopen

Ventilstyrning DA26 CANopen omvandlar CAN meddelanden innehållande spakdata och säkerhets-funktioner till pulsbreddsmodulerad ström, PWM.
Styrströmmen läggs ut på magneten på positioneraren som styr ventilsliden. Styrströmmen, O- 500 mA, är proportionell mot utstyrd spakvinkel på fjärrstyrningen.

Modulär design

DA26 CANopen har modulär design, lock och låda, och konfigureras baserat på behov av antal utgångar samt om respektive utgång skall ha PWM-funktionalitet för proportionell styrning eller agera reläfunktion.

Lock och låda kan var för sig styra upp till sex hydraulfunktioner i två riktningar.

Statusindikering sker via två lysdioder per modul.

Kablage ut till ventilens positionerare

DA26 CANopen kan placeras på valfritt ställe på ekipaget eller i lokalen därefter dras kablage ut till ventilen/ventilerna som skall styras.

DA26 CANopen sitter ofta i en tuff miljö och är designad enligt kapslingsklassning IP67 för robust skydd mot väta, damm och smuts.

Matninsspänning: 16 – 32 V
Max. strömförbrukning per utgång: 1,5 A
Avsäkrad: 10 A
CAN-Buss hastighet: 250 kbit/s
Kommunikation: CANopen
Utgångar: 12 st

Separat matning av en drivenhet

Möjlighet att lägga till en extern nödstoppsslinga

Kontakta oss