Ventil Pv98

  • Produktkategori: Hydraulikprodukter

En tuff liten proportionalventil i monoblock utförande

Ventil Pv98 är en konstanttrycksventil. Den finns i 2- och 4-funktioners monoblock,
i manuellt eller i elektriskt utförande. Ventilen har ett brett användningsområde och lämpar sig för hydraulfunktioner som kräver mindre flöden.

Ventil Pv98

Ventil Pv98 är en konstanttrycksventil. Den finns i 2- och 4-funktioners monoblock,
i manuellt eller i elektriskt utförande.

Många användningsområden

Ventil Pv98 kan användas till hydraulfunktioner som kräver mindre flöden t.ex. stödbensfunktioner.

Hög precision och prestanda

Slider med välutformade styrspår i kombination med positionerare P8 ger en ventil med hög tillförlitlighet och som kan styras med stor precision.

Ventilfunktion: Proportionalventil för konstanttryck
Ventiltyp: slutet center, “closed center”
Utförande: Monoblock, 2- och 4- “sektioner”
Flöde (från pump): max. 100 l/min
Flöde (till cylinderport): max. 50 l/min
Max. arbetstryck: 40,0 MPa (40 bar)
Servotryck (för elektriskt styrd ventil): 2,0-2,5MPa (20-25 bar)
Styrning: Manuell eller elektriskt styrd med positionerare P8

Anslutningar:
Pump (P): G 1/2″
Tank (T): G 1/2″
Servo (R): G 1/4″
Cylinderport A,B: G 3/8″

 

Kontakta oss