Strömförsörjningsbox PBF2

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

För skogssystem

Strömförsörjningsbox PBF2  är en central del Olsbergs skogssystem som förutom strömförsörjning också är navet för all CAN kommunikation och som även innehåller vissa säkerhetsfunktioner.

Statusinformation via lysdioder.

Strömförsörjningsbox PBF2

Olsbergs Power Box PBF2 är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten.

På PBF2 finns tre lysdioder. Dessa kan lysa med fast sken eller blinka och ger på så sätt information om olika driftlägen, status, fel, m.m.

I PBF2 finns en funktion som kan användas för att tidsstämpla fel eller andra händelser, mäta drifttid på systemet och därmed kunna indikera när det är dags för service, hur länge det var sedan förra servicen o.s.v..

Anslutningar

På utsidan av PBF2-locket finns kontakter för anslutning av fjärrstyrning (radio, manöverdon eller spakar) samt utgångar till DA-moduler/DA26 eller reläbox. På insidan av locket finns skruvplintsanslutningar.

Anslutningar utsida lock:
Kontakt (vänster): CAN/+24 V till styrspak och display
Kontakt (mitten): CAN/+24 V till DA ventilpaket 1
Kontakt (höger): CAN/+24 V till DA ventilpaket 2

Anslutningar insida lock:
Dump 1: +24 V till dumpventil på ventilpaket 1
Dump 2: +24 V till dumpventil på ventilpaket 2
R/M Select: Signal från RMS box
M Indicator: Strömförsörjning av lysdiod i RMS box

Anslutningar insida botten:
Innehåller anslutning för att koppla in +24 V från fordonet samt skruvplintar för vidarekoppling av +24 V.

Spänningsintervall: 16 – 32 V
Avsäkring: Individuell avsäkring för olika systemfunktioner

Kontakta oss