Ventilstyrning DA26

  • Produktkategori: Elektronikprodukter

Den perfekta länken

DA26 omvandlar CAN meddelanden innehållande spakdata och säkerhetsfunktioner till pulsbreddsmodulerad ström, PWM och är en direkt länk mellan fjärrstyrning och ventil.

Styrströmmen läggs ut på magneten på positioneraren som styr ventilsliden. Styrströmmen, O- 500 mA, är proportionell mot utstyrd spakvinkel på fjärrstyrningen.

Proportionalitet i varje läge ger mycket goda samkörningsegenskaper.

Ventilstyrning DA26

DA26 har modulär design med lock och låda, som respektive kan styra upp till sex hydraulfunktioner i två riktningar. Enheten konfigureras baserat på antalet utgångar som behövs.

Statusindikering sker via två lysdioder per modul.

Kablage ut till ventilens positionerare

DA26 kan placeras på valfritt ställe på ekipaget, därefter dras kablage ut till ventilen/ventilerna som skall styras.

DA26 sitter ofta i en tuff miljö och är designad enligt kapslingsklassning IP67 för ett robust skydd mot väta, damm och smuts.

Matningsspänning: 16 – 32 V
Max. strömförbrukning per utgång: 1,5 A
CAN Buss hastighet: 125 kbit/s

Kontakta oss