Olsbergs Electronics

Olsbergs Electronics – tillverkare av radio- och fjärrstyrningar

Olsbergs Electronics tillverkar radio- och fjärrstyrningar som framförallt levereras tillsammans med Olsbergs hydraulventiler till lastbilsmonterade kranar, styckegods- och skogskranar.

Höga krav på kvalitet och säkerhet

För att säkerställa de höga kvalitetskraven på säkerhet som lagstiftningen kräver samt tillförlitlighet och precision som marknaden efterfrågar utvecklar och tillverkar Olsbergs själva alla elektronik produkter i egen modern fabrik i Vallentuna.

Egen ytmonteringsmaskin ger stor flexibilitet

För flexibel och kostnadseffektiv produktion har Olsbergs egen ytmonteringsmaskin där komponenter i snabb fart monteras på egendesignade mönsterkort och blir färdiga kretskort som senare sätts in respektive produkt.

Egenutvecklad hård och mjukvara

Förutom all hårdvara, utvecklar och programmerar samt sluttestar/verifierar Olsbergs även all mjukvara i samtliga produkter och i det totala styrsystemet.  Olsbergs fjärrstyrningar kännetecknas av ergonomisk och robust utformning, informativa display- och menysystem samt exakt proportionalitet i spakar vilket tillsammans ger optimala köregenskaper där operatören har full kontroll på maskinen som fjärrstyrs i alla lägen. Varje manöverspak finkalibreras för att ge den rätta fingertoppskänslan som gör att operatören känner sig ett med maskinen.

Olsbergs Electronics i siffror

  • Omsättning: ca 4,5 MEUR
  • Antal anställda: 28
  • Ägare: 100% Hiab AB
Kontakta oss