Miljö & Hållbarhet

Miljö & Hållbarhet

 • Olsbergs är en systemleverantör av elektrohydrauliska styrsystem omfattande hydraulventiler gjutna i eget gjuteri och bearbetade i egen anläggning i Eksjö, Sverige och elektronikprodukter tillverkade i egen anläggning i Vallentuna, Sverige.

Vision

 • Inom sin bransch är Olsbergs ett föredömligt hållbart företag som grundades redan 1906. Med hållbarhet förstår vi den långsiktiga balansen mellan ekologi, ekonomi och socialt ansvar.

Lagstiftning efterlevs

 • Vi åtar oss att uppfylla Olsbergs alla efterlevnadsförpliktelser såsom miljörelaterade lagar och förordningar.

Kommunikation

 • Vi ökar våra anställdas och våra partners engagemang och medvetenhet om hållbarhet genom vår kommunikation och utbildning.

Anläggningar

 • Steg för steg minskar vi utsläpp som är skadliga för hälsa och miljö.
 • Vi har installerat 4500 m2 solpaneler på vår anläggning i Eksjö.
 • Vi använder en kontinuerlig förbättringsprocess på våra anläggningar för att säkerställa att miljöpåverkan minimeras och hälsorisker förebyggs.
 • Vi företräder leverantörer och partners vars produkter och tjänster erbjuder miljömässigt och socialt mervärde.
 • Vi säkerställer att våra produktionsprocesser är optimerade avseende resurser, material och energieffektivitet.

Produkter och system

 • Vi utvecklar miljövänliga innovationer för alla faser av produktens livscykel – dvs. e. tillverkning, drift och kassering/återvinning – som är säkra och tillförlitliga att använda.
 • Vi ökar energieffektiviteten för våra produkter där detta är möjligt och vettigt och minskar processutsläpp och avfall som uppstår under drift.
 • Vi utökar vår produktportfölj kontinuerligt, i syfte att ge stöd åt våra kunder i en effektiv och miljövänlig design av deras verksamhet. I detta avseende lägger vi särskild vikt vid att erbjuda våra kunder koldioxidneutrala produkter.

Transport och logistik

 • Vi optimerar våra transport- och logistikprocesser kontinuerligt i syfte att säkerställa miljövänliga förpackningar, transporter och transportvägar.

 

Eksjö/Vallentuna
2023-06-01

Ljubisa Kitanovic
Verkställande direktör

 

Miljöpolicy

Certifikat ISO14001 – Olsbergs Hydraulics och Olsbergs Electronics

Kontakta oss