Kvalitetspolicy

Olsbergs står för innovationsförmåga och kompetens samt strävan att ständiga förbättringar ska prägla såväl vår produktutveckling som produktion både idag och i framtiden.

Olsbergs är systemleverantör av elektrohydrauliska styrsystem med helhetsansvar för våra produkter med målsättningen att skapa nöjda kunder.
Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa, driftsäkra produkter levererade i rätt tid vilket ökar deras konkurrenskraft och lönsamhet.
Vi ska alltid tillhandhålla den service, utbildning och teknisk support kunden kan förväntas behöva.

För våra kunder och oss själva är ett beslut för Olsbergs alltid ett beslut för kvalitet.

 

Kvalitetspolicy

Kontakta oss