Kvalitet

Kvalitet

Olsbergs står för innovationsförmåga och kompetens samt strävan att ständiga förbättringar ska prägla såväl vår produktutveckling som produktion både idag och i framtiden och vi åtar oss att ständigt arbeta med att förbättra vårt kvalitetssystem

Olsbergs är systemleverantör av elektrohydrauliska styrsystem med helhetsansvar för våra produkter med målsättningen att skapa nöjda kunder och vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav.

Vi erbjuder våra högkvalitativa och driftsäkra produkter levererade i rätt tid vilket ökar produkternas konkurrenskraft och lönsamhet.
Vi ska alltid tillhandahålla den service, utbildning och tekniska support som kunden kan förväntas behöva.

För våra kunder och oss själva är ett beslut för Olsbergs alltid ett beslut för kvalitet.

Eksjö/Vallentuna
2023-06-01

Ljubisa Kitanovic
Verkställande direktör

 

Kvalitetspolicy

Certifikat ISO9001 – Olsbergs Hydraulics and Olsbergs Electronics

Kontakta oss