Olsbergs Gjuteri

Unik kompetens inom precisionsgjutning

Olsbergs Gjuteri är ett litet framgångsrikt gjuteri som under en lång tid byggt upp stor kompetens och erfarenhet kring skalformningsmetoden. Metoden möjliggör rationell precisionsgjutning av ventilhus i monoblock med komplicerad design som är en viktig och avgörande del i framställning av välfungerande hydraulventiler. Olsbergs har genom åren utvecklat processen och vet vad som krävs för att tillverka ett gjutgods som tål höga tryck och stora påfrestningar.

Nytt modern gjuteri

Olsbergs nybyggda gjuteri, invigt år 2012 har modern teknik och stor vikt har lagts vid effektiv och automatiserad process samt god arbetsmiljö. Tunga lyft har mekaniserats, monotona arbetsmoment har ersatts av robotar och specialutvecklad ventilation har installerats för att skapa optimala arbetsförhållanden.

Skalformningsmetoden för precisionsgjutning

För att göra ett gjutgods i med skalformningsmetoden ingår ett antal steg i processen. Kärntillverkning inklusive skavning och blackning, skaltillverkning, gjutning, avsvalning, rensning och rengöring, avsyning och slutligen målning. Varje moment kräver stor yrkesskicklighet för att ge ett perfekt slutresultat.

Kvalitet in i minsta detalj

Olsbergs gjuteri ligger i direkt anslutning till Olsbergs Hydraulics AB i Eksjö och förser bolaget med högkvalitativt gjutgods som bearbetas vidare till hydraulventiler i världsklass.

Kontakta oss